ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา/คติพจน์ของโรงเรียน

ปรัชญา   ผู้รู้ดีและปฏิบัติดีเป็นผู้เจริญ

          คติพจน์   “เรียนดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำชุมชน”
Comments