หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
>>> โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ 
    ( ครูชาวต่างชาติ )  จำนวน 1  อัตรา  ระหว่างวันที่  21 - 26 พฤษภาคม 2562   คลิกดูรายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เหลือง-แดง
กิจกรรมดีๆที่ค้อวัง
  >>  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562    ณ หอประชุมโรงเรียนค้อวังวิทยาคม